ROK SZKOLNY 2020/2021

Z POWODU BRAKU MOŻLIWOŚCI WKLEJANIA ZDJĘĆ NA OBECNĄ STRONĘ PRACE UCZNIÓW SZKOŁY ZOSTAŁY PRZEKIEROWANE NA INNĄ STRONĘ POD PONIŻSZYM LINKIEM 

 

https://plastusie2.jimdosite.com/

 

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
TAMARA DZIŚ

 

 

Cel konkursu:

 • próba wpisania twórczości Tamary Łempickiej – jednej z najwybitniejszych artystek światowych w kontekst współczesności,
 • przybliżenie twórczości Tamary Łempickiej, której obraz „Martwa natura” znajduje się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
 • propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej,
 • propagowanie idei interdyscyplinarności i współdziałania różnych dziedzin artystycznych,
 • inspirowanie twórczych poszukiwań.

 

Przedmiot konkursu: prace fotograficzne inspirowane twórczością Tamary Łempickiej, uwzględniające kontekst współczesności.

 

Organizator konkursu: Muzeum Mazowieckie w Płocku.

 

Zasady i warunki uczestnictwa:

§  Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie na adres mejlowy fototamara@muzeumplock.eu pracy fotograficznej zainspirowanej twórczością Tamary Łempickiej, przywołującej kontekst współczesności.

§  W treści mejla należy podać imię i nazwisko autora, telefon do kontaktu, tytuły prac, informację dotyczącą tytułu obrazu Tamary Łempickiej (w przypadku, gdy był on konkretną inspiracją dla zdjęcia), ewentualnie krótki opis. Informacje muszą być jednoznacznie przyporządkowane plikom (nazwom) zdjęć.

§  W tytule mejla należy umieścić godło (składające się z kilku liter słowo umożliwiające identyfikację uczestnika z przesłanym plikiem, np. ŚLIWA).

§  Każdy plik musi w nazwie zawierać godło i liczbę porządkową.

§  Zdjęcia muszą być w formacie JPG. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB. Długość dłuższego boku zdjęcia musi wynosić nie mniej niż 2500 pikseli. W przypadku plików w oryginalnie wysokiej rozdzielczości można zmniejszyć nieco liczbę pikseli w celu uniknięcia zbyt dużej kompresji.

§  Autorzy zakwalifikowani do wystawy będą zobowiązani do dostarczenia oryginalnej wersji pliku w najmniejszym stopniu kompresji JPG lub formacie TIFF w rozmiarze krótszego boku minimum 2500 pikseli.

§  Każdy autor może przesłać do 3 prac

§  Organizatorzy dopuszczają do konkursu zestawy fotografii. Każdy zestaw traktowany jest jako jedna praca. Ilość fotografii w zestawie do 3 sztuk.

§  Fotografie powinny być wykonane samodzielnie. Uczestnik konkursu potwierdza, że jest autorem nadesłanych prac, a prawa osób trzecich zostały wyjaśnione i wyrażają one zgodę na wystawienie i publikację prac również dla celów reklamowych konkursu „Tamara dziś”. Niniejszym autorzy prac przejmują na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu w związku z wystawieniem i publikacją ich prac. Autorzy prac wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.833)

§  W sprawie wątpliwości związanych z konkursem pytania proszę kierować na mejl: a.plocieniak@muzeumplock.eu lub tel. 24 364 70 73.

§  Udział w konkursie jest bezpłatny.

§  Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

§  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac w celach promocyjnych z oznaczeniem imion i nazwisk ich autorów.

§  Każdy uczestnik konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią zapisu Regulaminu jak wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz w zakresie wyn

ikającym z treści niniejszego regulaminu.

§  Udzielenie licencji  jak wyżej  obejmuje wszystkie nadesłane prace również nie nagrodzone i nie wyróżnione,  z tym, że prace nie nagrodzone i nie wyróżnione w zakresie wykorzystania ich wizerunku w sprawozdaniu z wystawy  i w każdej innej dokumentacji pokonkursowej .

Zasady i kryteria oceny:

 • Prace ocenia jury złożone z fotografików oraz przedstawicieli organizatorów w składzie:

 

Artur Kras (ur. 1958 w Ciężkowicach) – fotograf od 1980 r. specjalista fotografii reklamowej, uczestnik plenerów fotograficznych w Polsce, w Niemczech, w Czechach i na Litwie, juror konkursów fotograficznych, nauczyciel fotografii, instruktor w Domu Kultury w Płocku i Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, autor i współautor licznych wystaw i projektów fotograficznych, organizator plenerów fotograficznych „Oto Ja” w DPS Zakrzewo, w latach 2004-14 Prezes Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy, aktualnie kierownik Działu Animacji w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki.

Arcadius Mauritz (ur. 1982 w Płocku) – portrecista, fotograf mody. Twórca, wykładowca, czasem filmowiec. W wolnych chwilach – muzyk. Od 2014 r. na stałe mieszka i działa w Warszawie, gdzie całkowicie poświęcił się fotografii. W 2018 r. obchodził 10lecie pracy twórczej.
Laureat prestiżowej nagrody VIVA! Photo Awards 2017 w kategorii MODA. Ambasador marek fotograficznych OLYMPUS, EIZO, PEAK DESIGN.
W swoich autorskich edytorialach modowych stawia na rozmach, awangardę, umiejętne łączenie różnych środków stylistycznych przy jednoczesnym zachowaniu unikalnej prostoty formy. Jako portrecista – wielbiciel klasyki, stawiający na pozytywną relację z osobą fotografowaną.
Zrealizował komercyjne projekty zdjęciowe m.in. dla : Estée Lauder, Electrolux, STOCK Spirits, Essilor Polonia, L`OREAL.

Grzegorz Piaskowski (ur. 1977 w Olkuszu) - fotograf i antropolog. Laureat ogólnoświatowych konkursów fotograficznych, takich jak: CBRE Urban Photographer of the year (2015), , ImAge Photography Award (2016), Street Photography Awards 2016,  International Photographer of the Year (2017) i innych. Jego zdjęcia można oglądać w galeriach, albumach oraz magazynach w Polsce i za granicą.

Od niedawna współpracuje z magazynem „Kontynenty”. Zawodowo jest etnologiem i zajmuje się polską kulturą ludową, antropologią współczesności, sztuką Dalekiego Wschodu. Pracuje w Muzeum Mazowieckim w Płocku jako kierownik działu etnografii.

Andrzej Świetlik (ur. 1951 w Złotowie) – fotograf, współautor filmów, akcji artystycznych i projektów multimedialnych, absolwent ASP w Warszawie, współzałożyciel grupy twórczej Łódź Kaliska. Mieszka w Warszawie.

Od lat 90. XX w. Andrzej Świetlik, niezaleźnie od współpracy z grupą Łódź Kaliska, stał się znany z fotografii portretowej i prac realizowanych dla rynku reklam. Współpracował z wiodącymi ilustrowanymi magazynami, oraz zapewniał ilustracje do wywiadów prasowych.

Andrzej Świetlik jest autorem albumów fotograficznych: Między, 2011 (rzecz o pracy Stanisława Dróżdża - Między),  Złotów. I tak wszyscy wiedzą, 2015  i  Ciechowski- Świetlik, 2016, (poświęcony wybitnemu liderowi zespołu Republika, którego fotografował przez 12 lat do jego śmierci w 2001 r.).

 • Werdykt jury jest ostateczny.
 • Członkowie jury dokonują oceny prac konkursowych według własnego uznania, biorąc pod uwagę poprawność techniczną zdjęcia, jego walory artystyczne i estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość zdjęcia.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia:

1 nagroda                                2000 zł

2 nagroda                                1500 zł

3 nagroda                                1000 zł

Trzy wyróżnienia          po         500 zł

Jury ma prawo dokonania zmian w układzie nagród.

 • Wyróżnieniem w Konkursie jest też kwalifikacja do wystawy pokonkursowej.

 

Terminarz konkursu:

1.12.2020 – termin nadsyłania prac (data wpływu do organizatorów).

21.12.2020 – rozstrzygnięcie konkursu.

Styczeń/luty 2021– otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród. Termin otwarcia wystawy może ulec zmianie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, na co są zobowiązani poinformować odwrotną pocztą o ich przyjęciu.
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mejlową. Wiadomość zostanie wysłana na adres mejlowy, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
 • W przypadku braku odpowiedzi ze strony laureata w ciągu 5 dni roboczych bądź niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego, organizator ma prawo dokonać ponownego wyboru. zwycięskiej pracy konkursowej, jednocześnie wyłączając z konkursu poprzednio wybraną pracę.
 • W przypadku podania błędnych danych kontaktowych uczestnika, uniemożliwiających kontakt, organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji prac konkursowych zgłoszonych przez tego uczestnika.

 

Inne informacje:

 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
 • Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad jury prac niespełniających warunków regulaminu.
 • Prace nadesłane przechodzą na własność organizatora, w zakresie służącym organizacji konkursu i wystawy pokonkursowej.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie:

www.muzeumplock.eu

 

 

  

 


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

"ODBICIE DUSZY, ZWIERCIADŁO SERCA - BAŚNIOWY PORTRET W RAMIE ZAMKNIĘTY"

 

regulamin konkursu oraz niezbędne załączniki znajdują się pod linkiem:

 

https://drive.google.com/file/d/14HWCtbvcKBB7jQlB-GZwFHAQr4w6Nwf7/view?usp=sharing

 


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "WAKACJE Z RODZINĄ, TO JEST TO!"

 

(LINK DO REGULAMINU PONIŻEJ)

https://drive.google.com/file/d/1WSDX2dAkvsbov5_1KZbDIWruB5QeiUZo/view?usp=sharing


ROK SZKOLNY 2019/2020

Drodzy Państwo,

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie.

KONKURS PLASTYCZNY „Mój Dom Marzeń”🏠

„ Dom, domek, mieszkanie,
kuchnia, pokój, stół,
szafa na ubranie,
bezpieczeństwo, spokój, ciepło, miło,
nie kapie na głowę bo dach solidny i fundamenty”


Wspólnie z naszym wieloletnim sponsorem firmą TERMOPIL – BUD Sp. z o.o. https://www.termopil-bud.pl/

zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie na prace plastyczne wykonane dowolną techniką, na której należy wymarzyć swój dom…🏡Z pośród nadesłanych prac wybierzemy 5 które nagrodzimy.

I miejsce - karnet wstępu na cały nadchodzący sezon 2020/21 + nagroda o wartości 300zł

II miejsce – voucher rodzinny na wybrany mecz w Pile w sezonie 2020/21+ nagroda o wartości 200zł

III miejsce – voucher rodzinny na wybrany mecz w Pile w sezonie 2020/21+ nagroda o wartości 100zł

IV miejsce - voucher rodzinny na wybrany mecz w Pile w sezonie 2020/21+nagroda o wartości 80zł

V miejsce - voucher rodzinny na wybrany mecz w Pile w sezonie 2020/21+ nagroda o wartości 50zł

oraz upominki od naszych sponsorów.

Dodamy również, iż zwycięskie prace udekorują hole budynków wybudowanych przez naszego sponsora 🏘

Prace należy przesłać do 15 czerwca 2020r.
na adres: PTPS S.A ul. Żeromskiego 90, 64-920 Piła, lub dostarczyć osobiście do siedziby klubu.
ZAPRASZAMY DO ZABAWY😀

 


PRACA ZDALNA KLASY IV-VII -  TYLKO W ZAKŁADCE "PRACA ZDALNA"


UWAGA!!!

KONKURS Z WARTOŚCIOWYMI NAGRODAMI!

 

W związku z zamknięciem jednostek oświatowych, w tym szkół ponadpodstawowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniu 26 marca 2020 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego podjęto Uchwałę zmieniającą Regulaminy Konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży promujące OZE pt. ”CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI i KLAS VII-VIII szkół podstawowych

W Regulaminach Konkursów został zmieniony termin zgłaszania prac uczestników Konkursu z 3 kwietnia 2020 r na dzień 30 czerwca 2020 r., oraz termin rozstrzygnięcia Konkursu z 31 maja 2020 r. na dzień 31 lipca 2020 r.

 

 

                Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs pt. CZTERY PORY ROKU Z OZE dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego:

 

 

 1. Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI szkół podstawowych.
 2. Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych.

 

Szczegóły w zakładce "regulaminy i ogłoszenia".


"MIASTO" - perspektywa kulisowa


 

"MIASTO PRZYSZŁOŚCI"

 Instalacja z kartonowych tub przygotowana przez uczniów klas szóstych.


"BLUE BREAKFAST"

 

Taką nazwę nosi instalacja wykonana w ramach projektu artystycznego przez uczniów naszej szkoły. Instalacja stanęła w holu głównym 02-12-2019 r., w pierwszym dniu obecności gości z projektu artystycznego ERASMUS+. 

ROK SZKOLNY 2018/2019

MARTWA NATURA - ZDROWIE NA TALERZU

Właśnie dobiegł końca termin dostarczenia prac konkursowych. Wpłynęło sześć pięknych martwych natur, wykonanych przy udziale rodzica i dziecka. Mam nadzieję, że rodzinna  współpraca dostarczyła artystom wiele radości. Wkrótce szkolna komisja dokona oceny i wyłoni zwycięzców a prace zawisną w stołówce szkolnej obok obrazów z lat poprzednich.

 

KARTKI ŚWIĄTECZNE 2018

WARSZTATY PLASTYCZNE

SENSOPLASTYKA

W dniach 18 listopada i 25 listopada w stołówce szkolnej odbyły się warsztaty plastyczne w zakresie sensoplastyki. Uczniowie klasy III C i III A wraz z opiekunami tworzyli dzieła z warzyw i owoców. Tak "namalowane" smaczne obrazy zostały następnie skonsumowane z apetytem.  Witaminy w tak kolorowej postaci zapewne smakują najbardziej. 


JUŻ PO WAKACJACH

Choć wakacje trwają dwa miesiące, mijają jak jeden dzień... Rozpoczyna się kolejny rok szkolny, który zapewne zaowocuje wieloma nowymi, wspaniałymi pracami, wykonanymi podczas lekcji plastyki oraz zajęć artystycznych. Mam nadzieję, że stronę "Plastusie" będą odwiedzać nie tylko  uczniowie naszej szkoły, lecz także inni mali lub wielcy artyści, dla których  stanowić będzie ona również inspirację. Zachęcam także do zaglądania w zakładkę "regulaminy i konkursy" - tam znajdziecie aktualne ogłoszenia, regulaminy i załączniki do konkursów plastycznych.


ZAJĘCIA KREATYWNE

 

Młodych artystów zapraszam na zajęcia kreatywne, które odbywają się w stołówce szkolnej od godziny 14.15 do 15.00.

ROK SZKOLNY 2017/2018

W tym roku szkolnym podział prac dokonywany będzie na dwie grupy - prace wykonywane na zajęciach lekcyjnych oraz na warsztatach artystycznych. Oprócz strony głównej zapraszam do galerii klas VII oraz wizyty w zakładce "KOŁO PLASTYCZNE".

"BARWY WSZECHŚWIATA" - PRACE PRZEKAZANE NA KONKURS"


Prace na podkładach z patyczków

laryngologicznych - ciąg dalszy.

PIŁA NA STARYCH FOTOGRAFIACH

Dzięki zastosowaniu kawy rozpuszczalnej jako pigmentu malarskiego, uzyskaliśmy efekt sepii.

Prace konkursowe przekazane

do SP4 - konkurs na wielkanocne jajo.

 

Dziękuję uczniom za bardzo liczny udział w konkursie międzyszkolnym na najpiękniej ozdobione jajo wielkanocne. Ilość prac zgłoszonych do konkursu przeszła najśmielsze oczekiwania. Wszystkie jajka są cudownie ozdobione, widać także ogrom pracy włożony w ich wykonanie.

DODANE 09.04.2018 R. - 12-tka zgarnęła wszystkie nagrody w konkursie :)


"SERIGRAFIA" czyli bądź jak Andy Warhol.


"ŁAPACZE SNÓW"

KRESKA, LINIA, PUNKT

ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE

Co najczęściej znajdują archeolodzy prowadzący wykopaliska? Oczywiście ozdoby oraz naczynia. Postanowiliśmy przeprowadzić osobiste badania i "wykopać" swoje wazy :)


PROJEKTANT STROJÓW

tym razem zadanie polegało na wykonaniu "materiału" do uszycia stroju dla manekina. W gotowe stroje ubrano manekiny.

MALARSTWO JASKINIOWE

Ludzie prehistoryczni tworzyli piękne dzieła w jaskiniach. My postanowiliśmy stworzyć swoje prace inspirowane malarstwem jaskiniowym. Zapraszamy do podziwiania wyników naszej pracy. 

GLINA - CIĄG DALSZY

Po inspiracjach jesiennych przyszedł czas na wykonanie z gliny prac o dowolnej tematyce. Niestety kolejny raz uczniowie w pośpiechu zabrali swoje prace zanim uwieczniło je oko kamery. 

KARTKI ŚWIĄTECZNE - 2017 

Zbliżają się święta a wraz z nimi kolejna szansa na przygotowanie wspaniałych kartek okolicznościowych. Pamiętajcie, że otrzymana kartka z życzeniami dostarczy adresatowi więcej radości niż 1000 SMS-ów.


JESIENNE INSPIRACJE - GLINA

 

Ciąg dalszy jesiennych inspiracji. Tym razem do wykonania liści wykorzystaliśmy glinę samoutwardzalną. Ten niezwykły materiał plastyczny zapewne rzadko pojawia się na zajęciach lekcyjnych, częściej na kółkach plastycznych, jednak przy jego użyciu zawsze uzyskuje się wspaniałe i zaskakujące dzieła.  


Sztuka współczesna - WARIACJE Z KWADRATAMI


"Assemblage - śmieciosztuka".

Więcej zdjęć w dziale klas IV.